FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

Resource CodeSystem/FHIR Server from package hl7.fhir.vn.core#current (63 ms)

Package hl7.fhir.vn.core
Type CodeSystem
Id Id
FHIR Version R4
Source http://fhir.ehealth.gov.vn/core/https://build.fhir.org/ig/hl7vn/vn-core-ig/CodeSystem-vn-core-race.html
Url http://fhir.ehealth.gov.vn/core/CodeSystem/vn-core-race
Version 1.0.0
Status active
Date 2020-12-31
Name Danh mục Dân tộc - theo ban hành của Tổng cục thống kê
Experimental False
Realm vn
Authority hl7
Description Danh mục Dân tộc - theo ban hành của Tổng cục thống kê. Tham vấn: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=727
Copyright Tổng cục thống kê
Content complete

Resources that use this resource

ValueSet
vn-core-race ValueSet dành cho Thông tin dân tộc

Resources that this resource uses

No resources foundNarrative

Note: links and images are rebased to the (stated) source

Generated Narrative: CodeSystem vn-core-race

This case-sensitive code system http://fhir.ehealth.gov.vn/core/CodeSystem/vn-core-race defines the following codes:

CodeDisplayDefinition
01 KinhViệt
02 TàyThổ, Ngạn, Phén, Thù Lao, Pa Dí, Tày Khao
03 TháiTày Đăm, Tày Mười, Tày Thanh, Mán Thanh, Hàng Bông, Tày Mường, Pa Thay, Thổ Đà Bắc
04 HoaHán, Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Hạ, Xạ Phạng
05 Khơ-meCur, Cul, Cu, Thổ, Việt gốc Miên, Krôm
06 MườngMol, Mual, Mọi, Mọi Bi, Ao Tá, Ậu Tá
07 NùngXuồng, Giang, Nùng An, Phàn Sinh, Nùng Cháo, Nùng Lòi, Quý Rim, Khèn Lài
08 HMôngMèo, Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đỏ, Mèo Đen, Ná Mẻo, Mán Trắng
09 DaoMán, Động, Trại, Xá, Dìu, Miên, Kiềm, Miền, Quần Trắng, Dao Đỏ, Quần Chẹt, Lô Giang, Dao Tiền, Thanh Y, Lan Tẻn, Đại Bản, Tiểu Bản, Cóc Ngáng, Cóc Mùn, Sơn Đầu
10 Gia-raiGiơ-rai, Tơ-buăn, Chơ-rai, Hơ-bau, Hđrung, Chor
11 NgáiXín, Lê, Đản, Khách Gia
12 Ê-đêRa-đê, Đê, Kpạ, A-đham, Krung, Ktul, Đliê Ruê, Blô, Epan, Mđhur, Bih
13 Ba naGiơ-lar. Tơ-lô, Giơ-lâng, Y-lăng, Rơ-ngao, Krem, Roh, ConKđe, A-la Công, Kpăng Công, Bơ-nâm
14 Xơ-ĐăngXơ-teng, Hđang, Tơ-đra, Mơ-nâm, Ha-lăng, Ca-dong, Kmrâng, ConLan, Bri-la, Tang
15 Sán ChayCao Lan, Sán Chỉ, Mán Cao Lan, Hờn Bạn, Sơn Tử
16 Cơ-hoXrê, Nốp, Tu-lốp, Cơ-don, Chil, Lat, Lach, Trinh
17 ChămChàm, Chiêm Thành, Hroi
18 Sán DìuSán Dẻo, Trại, Trại Đất, Mán, Quần Cộc
19 HrêChăm Rê, Chom, Krẹ Luỹ
20 MnôngPnông, Nông, Pré, Bu-đâng, ĐiPri, Biat, Gar, Rơ-lam, Chil
21 Ra-glaiRa-clây, Rai, Noang, La-oang
22 XtiêngXa-điêng
23 Bru-Vân KiềuBru, Vân Kiều, Măng Coong, Tri Khùa
24 ThổKẹo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai, Ly Hà, Tày Pọng, Con Kha, Xá Lá Vàng
25 GiáyNhắng, Dẩng, Pầu Thìn Nu Nà, Cùi Chu, Xa
26 Cơ-tuCa-tu, Cao, Hạ, Phương, Ca-tang
27 Gié TriêngĐgiéh, Tareb, Giang Rẫy Pin, Triêng, Treng, Ta-riêng, Ve, Veh, La-ve, Ca-tang
28 MạChâu Mạ, Mạ Ngăn, Mạ Xóp, Mạ Tô, Mạ Krung
29 Khơ-múXá Cẩu, Mứn Xen, Pu Thênh, Tềnh, Tày Hay
30 CoCor, Col, Cùa, Trầu
31 Tà-ôiTôi-ôi, Pa-co, Pa-hi, Ba-hi
32 Chơ-roDơ-ro, Châu-ro
33 KhángXá Khao, Xá Súa, Xá Dón, Xá Dẩng, Xá Hốc, Xá Ái, Xá Bung, Quảng Lâm
34 Xinh-munPuộc, Pụa
35 Hà NhìU Ni, Xá U Ni
36 Chu ruChơ-ru, Chu
37 LàoLà Bốc, Lào Nọi
38 La ChíCù Tê, La Quả
39 La HaXá Khao, Khlá Phlạo
40 Phù LáBồ Khô Pạ, Mu Di Pạ Xá, Phó, Phổ, Va Xơ
41 La HủLao, Pu Đang, Khù Xung, Cò Xung, Khả Quy
42 LựLừ, Nhuồn, Duôn
43 Lô LôMun Di
44 ChứtSách, Máy, Rục, Mã-liêng, A-rem, Tu vang, Pa-leng, Xơ-Lang, Tơ-hung, Chà-củi, Tắc-củi, U-mo, Xá Lá Vàng
45 MảngMảng Ư, Xá Lá Vàng
46 Pà ThẻnPà Hưng, Tống
47 Co Lao
48 CốngXắm Khống, Mấng Nhé, Xá Xeng
49 Bố YChủng Chá, Trọng Gia, Tu Di, Tu Din
50 Si LaCù Dề Xừ, Khả pẻ
51 Pu PéoKa Pèo, Pen Ti Lô Lô
52 BrâuBrao
53 Ơ ĐuTày Hạt
54 Rơ măm
55 Người nước ngoài
99 Không rõ

Source

{
  "resourceType" : "CodeSystem",
  "id" : "vn-core-race",
  "text" : {
    "status" : "generated",
    "div" : "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p class=\"res-header-id\"><b>Generated Narrative: CodeSystem vn-core-race</b></p><a name=\"vn-core-race\"> </a><a name=\"hcvn-core-race\"> </a><a name=\"hcvn-core-race-en-US\"> </a><p>This case-sensitive code system <code>http://fhir.ehealth.gov.vn/core/CodeSystem/vn-core-race</code> defines the following codes:</p><table class=\"codes\"><tr><td style=\"white-space:nowrap\"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td><td><b>Definition</b></td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">01<a name=\"vn-core-race-01\"> </a></td><td>Kinh</td><td>Việt</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">02<a name=\"vn-core-race-02\"> </a></td><td>Tày</td><td>Thổ, Ngạn, Phén, Thù Lao, Pa Dí, Tày Khao</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">03<a name=\"vn-core-race-03\"> </a></td><td>Thái</td><td>Tày Đăm, Tày Mười, Tày Thanh, Mán Thanh, Hàng Bông, Tày Mường, Pa Thay, Thổ Đà Bắc</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">04<a name=\"vn-core-race-04\"> </a></td><td>Hoa</td><td>Hán, Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Hạ, Xạ Phạng</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">05<a name=\"vn-core-race-05\"> </a></td><td>KhÆ¡-me</td><td>Cur, Cul, Cu, Thổ, Việt gốc Miên, Krôm</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">06<a name=\"vn-core-race-06\"> </a></td><td>Mường</td><td>Mol, Mual, Mọi, Mọi Bi, Ao Tá, Ậu Tá</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">07<a name=\"vn-core-race-07\"> </a></td><td>Nùng</td><td>Xuồng, Giang, Nùng An, Phàn Sinh, Nùng Cháo, Nùng Lòi, Quý Rim, Khèn Lài</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">08<a name=\"vn-core-race-08\"> </a></td><td>HMông</td><td>Mèo, Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đỏ, Mèo Đen, Ná Mẻo, Mán Trắng</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">09<a name=\"vn-core-race-09\"> </a></td><td>Dao</td><td>Mán, Động, Trại, Xá, Dìu, Miên, Kiềm, Miền, Quần Trắng, Dao Đỏ, Quần Chẹt, Lô Giang, Dao Tiền, Thanh Y, Lan Tẻn, Đại Bản, Tiểu Bản, Cóc Ngáng, Cóc Mùn, SÆ¡n Đầu</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">10<a name=\"vn-core-race-10\"> </a></td><td>Gia-rai</td><td>GiÆ¡-rai, TÆ¡-buăn, ChÆ¡-rai, HÆ¡-bau, HÄ‘rung, Chor</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">11<a name=\"vn-core-race-11\"> </a></td><td>Ngái</td><td>Xín, Lê, Đản, Khách Gia</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">12<a name=\"vn-core-race-12\"> </a></td><td>Ê-đê</td><td>Ra-đê, Đê, Kpạ, A-Ä‘ham, Krung, Ktul, Đliê Ruê, Blô, Epan, MÄ‘hur, Bih</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">13<a name=\"vn-core-race-13\"> </a></td><td>Ba na</td><td>GiÆ¡-lar. TÆ¡-lô, GiÆ¡-lâng, Y-lăng, RÆ¡-ngao, Krem, Roh, ConKÄ‘e, A-la Công, Kpăng Công, BÆ¡-nâm</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">14<a name=\"vn-core-race-14\"> </a></td><td>XÆ¡-Đăng</td><td>XÆ¡-teng, HÄ‘ang, TÆ¡-Ä‘ra, MÆ¡-nâm, Ha-lăng, Ca-dong, Kmrâng, ConLan, Bri-la, Tang</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">15<a name=\"vn-core-race-15\"> </a></td><td>Sán Chay</td><td>Cao Lan, Sán Chỉ, Mán Cao Lan, Hờn Bạn, SÆ¡n Tá»­</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">16<a name=\"vn-core-race-16\"> </a></td><td>CÆ¡-ho</td><td>Xrê, Nốp, Tu-lốp, CÆ¡-don, Chil, Lat, Lach, Trinh</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">17<a name=\"vn-core-race-17\"> </a></td><td>Chăm</td><td>Chàm, Chiêm Thành, Hroi</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">18<a name=\"vn-core-race-18\"> </a></td><td>Sán Dìu</td><td>Sán Dẻo, Trại, Trại Đất, Mán, Quần Cá»™c</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">19<a name=\"vn-core-race-19\"> </a></td><td>Hrê</td><td>Chăm Rê, Chom, Krẹ Luỹ</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">20<a name=\"vn-core-race-20\"> </a></td><td>Mnông</td><td>Pnông, Nông, Pré, Bu-đâng, ĐiPri, Biat, Gar, RÆ¡-lam, Chil</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">21<a name=\"vn-core-race-21\"> </a></td><td>Ra-glai</td><td>Ra-clây, Rai, Noang, La-oang</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">22<a name=\"vn-core-race-22\"> </a></td><td>Xtiêng</td><td>Xa-Ä‘iêng</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">23<a name=\"vn-core-race-23\"> </a></td><td>Bru-Vân Kiều</td><td>Bru, Vân Kiều, Măng Coong, Tri Khùa</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">24<a name=\"vn-core-race-24\"> </a></td><td>Thổ</td><td>Kẹo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai, Ly Hà, Tày Pọng, Con Kha, Xá Lá Vàng</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">25<a name=\"vn-core-race-25\"> </a></td><td>Giáy</td><td>Nhắng, Dẩng, Pầu Thìn Nu Nà, Cùi Chu, Xa</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">26<a name=\"vn-core-race-26\"> </a></td><td>CÆ¡-tu</td><td>Ca-tu, Cao, Hạ, PhÆ°Æ¡ng, Ca-tang</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">27<a name=\"vn-core-race-27\"> </a></td><td>Gié Triêng</td><td>Đgiéh, Tareb, Giang Rẫy Pin, Triêng, Treng, Ta-riêng, Ve, Veh, La-ve, Ca-tang</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">28<a name=\"vn-core-race-28\"> </a></td><td>Mạ</td><td>Châu Mạ, Mạ Ngăn, Mạ Xóp, Mạ Tô, Mạ Krung</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">29<a name=\"vn-core-race-29\"> </a></td><td>KhÆ¡-mú</td><td>Xá Cẩu, Mứn Xen, Pu Thênh, Tềnh, Tày Hay</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">30<a name=\"vn-core-race-30\"> </a></td><td>Co</td><td>Cor, Col, Cùa, Trầu</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">31<a name=\"vn-core-race-31\"> </a></td><td>Tà-ôi</td><td>Tôi-ôi, Pa-co, Pa-hi, Ba-hi</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">32<a name=\"vn-core-race-32\"> </a></td><td>ChÆ¡-ro</td><td>DÆ¡-ro, Châu-ro</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">33<a name=\"vn-core-race-33\"> </a></td><td>Kháng</td><td>Xá Khao, Xá Súa, Xá Dón, Xá Dẩng, Xá Hốc, Xá Ái, Xá Bung, Quảng Lâm</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">34<a name=\"vn-core-race-34\"> </a></td><td>Xinh-mun</td><td>Puá»™c, Pụa</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">35<a name=\"vn-core-race-35\"> </a></td><td>Hà Nhì</td><td>U Ni, Xá U Ni</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">36<a name=\"vn-core-race-36\"> </a></td><td>Chu ru</td><td>ChÆ¡-ru, Chu</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">37<a name=\"vn-core-race-37\"> </a></td><td>Lào</td><td>Là Bốc, Lào Nọi</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">38<a name=\"vn-core-race-38\"> </a></td><td>La Chí</td><td>Cù Tê, La Quả</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">39<a name=\"vn-core-race-39\"> </a></td><td>La Ha</td><td>Xá Khao, Khlá Phlạo</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">40<a name=\"vn-core-race-40\"> </a></td><td>Phù Lá</td><td>Bồ Khô Pạ, Mu Di Pạ Xá, Phó, Phổ, Va XÆ¡</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">41<a name=\"vn-core-race-41\"> </a></td><td>La Hủ</td><td>Lao, Pu Đang, Khù Xung, Cò Xung, Khả Quy</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">42<a name=\"vn-core-race-42\"> </a></td><td>Lá»±</td><td>Lừ, Nhuồn, Duôn</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">43<a name=\"vn-core-race-43\"> </a></td><td>Lô Lô</td><td>Mun Di</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">44<a name=\"vn-core-race-44\"> </a></td><td>Chứt</td><td>Sách, Máy, Rục, Mã-liêng, A-rem, Tu vang, Pa-leng, XÆ¡-Lang, TÆ¡-hung, Chà-củi, Tắc-củi, U-mo, Xá Lá Vàng</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">45<a name=\"vn-core-race-45\"> </a></td><td>Mảng</td><td>Mảng Ư, Xá Lá Vàng</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">46<a name=\"vn-core-race-46\"> </a></td><td>Pà Thẻn</td><td>Pà HÆ°ng, Tống</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">47<a name=\"vn-core-race-47\"> </a></td><td>Co Lao</td><td/></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">48<a name=\"vn-core-race-48\"> </a></td><td>Cống</td><td>Xắm Khống, Mấng Nhé, Xá Xeng</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">49<a name=\"vn-core-race-49\"> </a></td><td>Bố Y</td><td>Chủng Chá, Trọng Gia, Tu Di, Tu Din</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">50<a name=\"vn-core-race-50\"> </a></td><td>Si La</td><td>Cù Dề Xừ, Khả pẻ</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">51<a name=\"vn-core-race-51\"> </a></td><td>Pu Péo</td><td>Ka Pèo, Pen Ti Lô Lô</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">52<a name=\"vn-core-race-52\"> </a></td><td>Brâu</td><td>Brao</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">53<a name=\"vn-core-race-53\"> </a></td><td>Æ  Đu</td><td>Tày Hạt</td></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">54<a name=\"vn-core-race-54\"> </a></td><td>RÆ¡ măm</td><td/></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">55<a name=\"vn-core-race-55\"> </a></td><td>Người nÆ°á»›c ngoài</td><td/></tr><tr><td style=\"white-space:nowrap\">99<a name=\"vn-core-race-99\"> </a></td><td>Không rõ</td><td/></tr></table></div>"
  },
  "url" : "http://fhir.ehealth.gov.vn/core/CodeSystem/vn-core-race",
  "version" : "1.0.0",
  "name" : "Danh mục Dân tá»™c - theo ban hành của Tổng cục thống kê",
  "status" : "active",
  "experimental" : false,
  "date" : "2020-12-31",
  "publisher" : "Cục Công nghệ thông tin - Bá»™ Y tế",
  "contact" : [
    {
      "telecom" : [
        {
          "system" : "url",
          "value" : "https://moh.gov.vn/"
        },
        {
          "system" : "url",
          "value" : "https://ehealth.gov.vn/"
        }
      ]
    }
  ],
  "description" : "Danh mục Dân tá»™c - theo ban hành của Tổng cục thống kê. Tham vấn: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=727",
  "jurisdiction" : [
    {
      "coding" : [
        {
          "system" : "http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm",
          "code" : "704"
        },
        {
          "system" : "urn:iso:std:iso:3166",
          "code" : "VN"
        }
      ]
    }
  ],
  "copyright" : "Tổng cục thống kê",
  "caseSensitive" : true,
  "content" : "complete",
  "concept" : [
    {
      "code" : "01",
      "display" : "Kinh",
      "definition" : "Việt"
    },
    {
      "code" : "02",
      "display" : "Tày",
      "definition" : "Thổ, Ngạn, Phén, Thù Lao, Pa Dí, Tày Khao"
    },
    {
      "code" : "03",
      "display" : "Thái",
      "definition" : "Tày Đăm, Tày Mười, Tày Thanh, Mán Thanh, Hàng Bông, Tày Mường, Pa Thay, Thổ Đà Bắc"
    },
    {
      "code" : "04",
      "display" : "Hoa",
      "definition" : "Hán, Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Hạ, Xạ Phạng"
    },
    {
      "code" : "05",
      "display" : "KhÆ¡-me",
      "definition" : "Cur, Cul, Cu, Thổ, Việt gốc Miên, Krôm"
    },
    {
      "code" : "06",
      "display" : "Mường",
      "definition" : "Mol, Mual, Mọi, Mọi Bi, Ao Tá, Ậu Tá"
    },
    {
      "code" : "07",
      "display" : "Nùng",
      "definition" : "Xuồng, Giang, Nùng An, Phàn Sinh, Nùng Cháo, Nùng Lòi, Quý Rim, Khèn Lài"
    },
    {
      "code" : "08",
      "display" : "HMông",
      "definition" : "Mèo, Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đỏ, Mèo Đen, Ná Mẻo, Mán Trắng"
    },
    {
      "code" : "09",
      "display" : "Dao",
      "definition" : "Mán, Động, Trại, Xá, Dìu, Miên, Kiềm, Miền, Quần Trắng, Dao Đỏ, Quần Chẹt, Lô Giang, Dao Tiền, Thanh Y, Lan Tẻn, Đại Bản, Tiểu Bản, Cóc Ngáng, Cóc Mùn, SÆ¡n Đầu"
    },
    {
      "code" : "10",
      "display" : "Gia-rai",
      "definition" : "GiÆ¡-rai, TÆ¡-buăn, ChÆ¡-rai, HÆ¡-bau, HÄ‘rung, Chor"
    },
    {
      "code" : "11",
      "display" : "Ngái",
      "definition" : "Xín, Lê, Đản, Khách Gia"
    },
    {
      "code" : "12",
      "display" : "Ê-đê",
      "definition" : "Ra-đê, Đê, Kpạ, A-Ä‘ham, Krung, Ktul, Đliê Ruê, Blô, Epan, MÄ‘hur, Bih"
    },
    {
      "code" : "13",
      "display" : "Ba na",
      "definition" : "GiÆ¡-lar. TÆ¡-lô, GiÆ¡-lâng, Y-lăng, RÆ¡-ngao, Krem, Roh, ConKÄ‘e, A-la Công, Kpăng Công, BÆ¡-nâm"
    },
    {
      "code" : "14",
      "display" : "XÆ¡-Đăng",
      "definition" : "XÆ¡-teng, HÄ‘ang, TÆ¡-Ä‘ra, MÆ¡-nâm, Ha-lăng, Ca-dong, Kmrâng, ConLan, Bri-la, Tang"
    },
    {
      "code" : "15",
      "display" : "Sán Chay",
      "definition" : "Cao Lan, Sán Chỉ, Mán Cao Lan, Hờn Bạn, SÆ¡n Tá»­"
    },
    {
      "code" : "16",
      "display" : "CÆ¡-ho",
      "definition" : "Xrê, Nốp, Tu-lốp, CÆ¡-don, Chil, Lat, Lach, Trinh"
    },
    {
      "code" : "17",
      "display" : "Chăm",
      "definition" : "Chàm, Chiêm Thành, Hroi"
    },
    {
      "code" : "18",
      "display" : "Sán Dìu",
      "definition" : "Sán Dẻo, Trại, Trại Đất, Mán, Quần Cá»™c"
    },
    {
      "code" : "19",
      "display" : "Hrê",
      "definition" : "Chăm Rê, Chom, Krẹ Luỹ"
    },
    {
      "code" : "20",
      "display" : "Mnông",
      "definition" : "Pnông, Nông, Pré, Bu-đâng, ĐiPri, Biat, Gar, RÆ¡-lam, Chil"
    },
    {
      "code" : "21",
      "display" : "Ra-glai",
      "definition" : "Ra-clây, Rai, Noang, La-oang"
    },
    {
      "code" : "22",
      "display" : "Xtiêng",
      "definition" : "Xa-Ä‘iêng"
    },
    {
      "code" : "23",
      "display" : "Bru-Vân Kiều",
      "definition" : "Bru, Vân Kiều, Măng Coong, Tri Khùa"
    },
    {
      "code" : "24",
      "display" : "Thổ",
      "definition" : "Kẹo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai, Ly Hà, Tày Pọng, Con Kha, Xá Lá Vàng"
    },
    {
      "code" : "25",
      "display" : "Giáy",
      "definition" : "Nhắng, Dẩng, Pầu Thìn Nu Nà, Cùi Chu, Xa"
    },
    {
      "code" : "26",
      "display" : "CÆ¡-tu",
      "definition" : "Ca-tu, Cao, Hạ, PhÆ°Æ¡ng, Ca-tang"
    },
    {
      "code" : "27",
      "display" : "Gié Triêng",
      "definition" : "Đgiéh, Tareb, Giang Rẫy Pin, Triêng, Treng, Ta-riêng, Ve, Veh, La-ve, Ca-tang"
    },
    {
      "code" : "28",
      "display" : "Mạ",
      "definition" : "Châu Mạ, Mạ Ngăn, Mạ Xóp, Mạ Tô, Mạ Krung"
    },
    {
      "code" : "29",
      "display" : "KhÆ¡-mú",
      "definition" : "Xá Cẩu, Mứn Xen, Pu Thênh, Tềnh, Tày Hay"
    },
    {
      "code" : "30",
      "display" : "Co",
      "definition" : "Cor, Col, Cùa, Trầu"
    },
    {
      "code" : "31",
      "display" : "Tà-ôi",
      "definition" : "Tôi-ôi, Pa-co, Pa-hi, Ba-hi"
    },
    {
      "code" : "32",
      "display" : "ChÆ¡-ro",
      "definition" : "DÆ¡-ro, Châu-ro"
    },
    {
      "code" : "33",
      "display" : "Kháng",
      "definition" : "Xá Khao, Xá Súa, Xá Dón, Xá Dẩng, Xá Hốc, Xá Ái, Xá Bung, Quảng Lâm"
    },
    {
      "code" : "34",
      "display" : "Xinh-mun",
      "definition" : "Puá»™c, Pụa"
    },
    {
      "code" : "35",
      "display" : "Hà Nhì",
      "definition" : "U Ni, Xá U Ni"
    },
    {
      "code" : "36",
      "display" : "Chu ru",
      "definition" : "ChÆ¡-ru, Chu"
    },
    {
      "code" : "37",
      "display" : "Lào",
      "definition" : "Là Bốc, Lào Nọi"
    },
    {
      "code" : "38",
      "display" : "La Chí",
      "definition" : "Cù Tê, La Quả"
    },
    {
      "code" : "39",
      "display" : "La Ha",
      "definition" : "Xá Khao, Khlá Phlạo"
    },
    {
      "code" : "40",
      "display" : "Phù Lá",
      "definition" : "Bồ Khô Pạ, Mu Di Pạ Xá, Phó, Phổ, Va XÆ¡"
    },
    {
      "code" : "41",
      "display" : "La Hủ",
      "definition" : "Lao, Pu Đang, Khù Xung, Cò Xung, Khả Quy"
    },
    {
      "code" : "42",
      "display" : "Lá»±",
      "definition" : "Lừ, Nhuồn, Duôn"
    },
    {
      "code" : "43",
      "display" : "Lô Lô",
      "definition" : "Mun Di"
    },
    {
      "code" : "44",
      "display" : "Chứt",
      "definition" : "Sách, Máy, Rục, Mã-liêng, A-rem, Tu vang, Pa-leng, XÆ¡-Lang, TÆ¡-hung, Chà-củi, Tắc-củi, U-mo, Xá Lá Vàng"
    },
    {
      "code" : "45",
      "display" : "Mảng",
      "definition" : "Mảng Ư, Xá Lá Vàng"
    },
    {
      "code" : "46",
      "display" : "Pà Thẻn",
      "definition" : "Pà HÆ°ng, Tống"
    },
    {
      "code" : "47",
      "display" : "Co Lao"
    },
    {
      "code" : "48",
      "display" : "Cống",
      "definition" : "Xắm Khống, Mấng Nhé, Xá Xeng"
    },
    {
      "code" : "49",
      "display" : "Bố Y",
      "definition" : "Chủng Chá, Trọng Gia, Tu Di, Tu Din"
    },
    {
      "code" : "50",
      "display" : "Si La",
      "definition" : "Cù Dề Xừ, Khả pẻ"
    },
    {
      "code" : "51",
      "display" : "Pu Péo",
      "definition" : "Ka Pèo, Pen Ti Lô Lô"
    },
    {
      "code" : "52",
      "display" : "Brâu",
      "definition" : "Brao"
    },
    {
      "code" : "53",
      "display" : "Æ  Đu",
      "definition" : "Tày Hạt"
    },
    {
      "code" : "54",
      "display" : "RÆ¡ măm"
    },
    {
      "code" : "55",
      "display" : "Người nÆ°á»›c ngoài"
    },
    {
      "code" : "99",
      "display" : "Không rõ"
    }
  ]
}

XIG built as of ??metadata-date??. Found ??metadata-resources?? resources in ??metadata-packages?? packages.