FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

Resource CapabilityStatement/FHIR Server from package hl7.fhir.nl.zorgviewer#current (93 ms)

Package hl7.fhir.nl.zorgviewer
Type CapabilityStatement
Id Id
FHIR Version R3
Source http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/https://build.fhir.org/ig/RIVO-Noord/zorgviewer-ig/CapabilityStatement-OntsluitenBronsysteem.html
Url http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/CapabilityStatement/OntsluitenBronsysteem
Version 1.2.0
Status active
Date 2023-09-04
Name OntsluitenBronsysteem
Title Ontsluiten Bronsysteem
Experimental False
Realm nl
Authority hl7
Description Deze CapabilityStatement beschrijft de minimale requirements voor het Ontsluiten Bronsysteem Bouwblok.
Copyright CC0
Kind requirements

Resources that use this resource

No resources found


Resources that this resource uses

StructureDefinition
AdvanceDirective AdvanceDirective
Condition Condition
DocumentReference DocumentReference
Flag Alert
LaboratoryTestResult LaboratoryTestResult
Patient Patient
Practitioner Practitioner
PractitionerRole PractitionerRole
Procedure Procedure
Specimen Specimen
TreatmentDirective TreatmentDirective


Narrative

Note: links and images are rebased to the (stated) source

Gegenereerde narrative: CapabilityStatement OntsluitenBronsysteem

Ontsluiten Bronsysteem

 • Implementatiegids versie: 1.2.0
 • FHIR versie: 3.0.2
 • Ondersteunde formaten: xml, json
 • Ondersteunde patchformaten:
 • Gepubliceerd: 2023-09-04
 • Gepubliceerd door: RIVO-NN HL7NL

Noot aan implementers: FHIR Capabilities

Elke FHIR functie is 'toegestaan' door het systeem tenzij epxliciet gemarkeerd als 'MOET NIET'. Er zijn mogelijk een paar dingen gemarkeerd als MAG in de implementatiegids om hun mogelijke relevantie voor de usecase te benadrukken.

FHIR RESTful Capabilities

Mode: server

Security
Activeer CORS: nee
Security services supported: SMART-on-FHIR
Samenvatting van systeem-brede interacties

Capabilities op Resource/Profiel

Samenvatting

De samenvattingtabel bevat de resources die deel van deze configuratie zijn en voor iedere resource in de tabel:

 • De relevante profielen (indien aanwezig)
 • De interacties ondersteund bij iedere resource (Read, Search, Update, and Create, are always shown, while VRead, Patch, Delete, History on Instance, or History on Ttype is alleen aanwezig als temninste één van de resources deze ondersteunt.
 • De verplichte, aanbevolen en bepaalde optionele parameters (indien aanwezig).
 • De gekoppelde resources actief voor _include
 • De andere resources actief voor _revinclude
 • De operations op de resource (indien aanwezig)

Resource conformance: SHALL Patient

Profielconformance
SHALL
Referentiebeleid

Interactie samenvatting
 • SHALLondersteunt read, search-type.

Zoekparameters
ConformanceParameterTypeDocumentatie
SHALLidentifiertoken

The server SHALL support search based on BSN, system=http://fhir.nl/fhir/NamingSystem/bsn

 

Resource conformance: SHALL Condition

Profielconformance
SHALL
Referentiebeleid

Interactie samenvatting
 • SHALLondersteunt search-type.

Resource conformance: SHALL DocumentReference

Profielconformance
SHALL
Referentiebeleid

Interactie samenvatting
 • SHALLondersteunt search-type.

Resource conformance: SHALL Binary

Profielconformance
SHALL
Referentiebeleid

Interactie samenvatting
 • SHALLondersteunt read.

Resource conformance: SHOULD Practitioner

Profielconformance
SHALL
Referentiebeleid

Interactie samenvatting
 • SHOULDondersteunt read.

Resource conformance: SHOULD PractitionerRole

Profielconformance
SHALL
Referentiebeleid

Interactie samenvatting
 • SHOULDondersteunt search-type.

Resource conformance: SHALL Procedure

Profielconformance
SHALL
Referentiebeleid

Interactie samenvatting
 • SHALLondersteunt search-type.

Resource conformance: SHALL Consent

Profielconformance
SHALL
Referentiebeleid

Interactie samenvatting
 • SHALLondersteunt search-type.

Zoekparameters
ConformanceParameterTypeDocumentatie
SHALLcategorytoken
 

Resource conformance: SHALL Consent

Profielconformance
SHALL
Referentiebeleid

Interactie samenvatting
 • SHALLondersteunt search-type.

Zoekparameters
ConformanceParameterTypeDocumentatie
SHALLcategorytoken
 

Resource conformance: SHALL Flag

Profielconformance
SHALL
Referentiebeleid

Interactie samenvatting
 • SHALLondersteunt search-type.

Resource conformance: SHALL Observation

Profielconformance
SHALL
Referentiebeleid

Interactie samenvatting
 • SHALLondersteunt search-type.

Resource conformance: SHALL Specimen

Profielconformance
SHALL
Referentiebeleid

Interactie samenvatting
 • SHALLondersteunt read.


Source

{
  "resourceType" : "CapabilityStatement",
  "id" : "OntsluitenBronsysteem",
  "text" : {
    "status" : "extensions",
    "div" : "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p class=\"res-header-id\"><b>Gegenereerde narrative: CapabilityStatement OntsluitenBronsysteem</b></p><a name=\"OntsluitenBronsysteem\"> </a><a name=\"hcOntsluitenBronsysteem\"> </a><a name=\"OntsluitenBronsysteem-nl-NL\"> </a><h2 id=\"title\">Ontsluiten Bronsysteem</h2><ul><li>Implementatiegids versie: 1.2.0 </li><li>FHIR versie: 3.0.2 </li><li>Ondersteunde formaten: <code>xml</code>, <code>json</code></li><li>Ondersteunde patchformaten: </li><li>Gepubliceerd: 2023-09-04 </li><li>Gepubliceerd door: RIVO-NN HL7NL </li></ul><blockquote class=\"impl-note\"><p><strong>Noot aan implementers: FHIR Capabilities</strong></p><p>Elke FHIR functie is 'toegestaan' door het systeem tenzij epxliciet gemarkeerd als 'MOET NIET'. Er zijn mogelijk een paar dingen gemarkeerd als MAG in de implementatiegids om hun mogelijke relevantie voor de usecase te benadrukken.</p></blockquote><h2 id=\"rest\">FHIR RESTful Capabilities</h2><div class=\"panel panel-default\"><div class=\"panel-heading\"><h3 id=\"mode1\" class=\"panel-title\">Mode: <code>server</code></h3></div><div class=\"panel-body\"><div class=\"lead\"><em>Security</em></div><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\">Activeer CORS: nee</div><div class=\"col-lg-6\">Security services supported: <code>SMART-on-FHIR</code></div></div><div class=\"lead\"><em>Samenvatting van systeem-brede interacties</em></div></div></div><h3 id=\"resourcesCap1\">Capabilities op Resource/Profiel</h3><h4 id=\"resourcesSummary1\">Samenvatting</h4><p>De samenvattingtabel bevat de resources die deel van deze configuratie zijn en voor iedere resource in de tabel:</p><ul><li>De relevante profielen (indien aanwezig)</li><li>De interacties ondersteund bij iedere resource (<b><span class=\"bg-info\">R</span></b>ead, <b><span class=\"bg-info\">S</span></b>earch, <b><span class=\"bg-info\">U</span></b>pdate, and <b><span class=\"bg-info\">C</span></b>reate, are always shown, while <b><span class=\"bg-info\">VR</span></b>ead, <b><span class=\"bg-info\">P</span></b>atch, <b><span class=\"bg-info\">D</span></b>elete, <b><span class=\"bg-info\">H</span></b>istory on <b><span class=\"bg-info\">I</span></b>nstance, or <b><span class=\"bg-info\">H</span></b>istory on <b><span class=\"bg-info\">T</span></b>type is alleen aanwezig als temninste één van de resources deze ondersteunt.</li><li><span>De verplichte, aanbevolen en bepaalde optionele parameters (indien aanwezig). </span></li><li>De gekoppelde resources actief voor <code>_include</code></li><li>De andere resources actief voor <code>_revinclude</code></li><li>De operations op de resource (indien aanwezig)</li></ul><div class=\"table-responsive\"><table class=\"table table-condensed table-hover\"><thead><tr><th><b>Resource type</b></th><th><b>Profiel</b></th><th class=\"text-center\"><b title=\"GET een resource (read interactie)\">R</b></th><th class=\"text-center\"><b title=\"GET set resources van het type (zoek interactie)\">S</b></th><th class=\"text-center\"><b title=\"PUT een nieuwe resource versie (update interactie)\">U</b></th><th class=\"text-center\"><b title=\"POST een nieuwe resource (maak interactie)\">C</b></th><th><b title=\"Verplichte en aanbevolen zoekparameters\">Zoekacties</b></th><th><code><b>_include</b></code></th><th><code><b>_revinclude</b></code></th><th><b>Operations</b></th></tr></thead><tbody><tr><td><a href=\"#Patient1-1\">Patient</a></td><td><a href=\"StructureDefinition-Patient.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Patient</a></td><td>y</td><td class=\"text-center\">y</td><td class=\"text-center\"></td><td class=\"text-center\"></td><td>identifier</td><td/><td/><td/></tr><tr><td><a href=\"#Condition1-2\">Condition</a></td><td><a href=\"StructureDefinition-Condition.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Condition</a></td><td></td><td class=\"text-center\">y</td><td class=\"text-center\"></td><td class=\"text-center\"></td><td></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><a href=\"#DocumentReference1-3\">DocumentReference</a></td><td><a href=\"StructureDefinition-DocumentReference.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/DocumentReference</a></td><td></td><td class=\"text-center\">y</td><td class=\"text-center\"></td><td class=\"text-center\"></td><td></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><a href=\"#Binary1-4\">Binary</a></td><td><a href=\"http://hl7.org/fhir/STU3/binary.html\">http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Binary</a></td><td>y</td><td class=\"text-center\"></td><td class=\"text-center\"></td><td class=\"text-center\"></td><td></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><a href=\"#Practitioner1-5\">Practitioner</a></td><td><a href=\"StructureDefinition-Practitioner.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Practitioner</a></td><td>y</td><td class=\"text-center\"></td><td class=\"text-center\"></td><td class=\"text-center\"></td><td></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><a href=\"#PractitionerRole1-6\">PractitionerRole</a></td><td><a href=\"StructureDefinition-PractitionerRole.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/PractitionerRole</a></td><td></td><td class=\"text-center\">y</td><td class=\"text-center\"></td><td class=\"text-center\"></td><td></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><a href=\"#Procedure1-7\">Procedure</a></td><td><a href=\"StructureDefinition-Procedure.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Procedure</a></td><td></td><td class=\"text-center\">y</td><td class=\"text-center\"></td><td class=\"text-center\"></td><td></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><a href=\"#Consent1-8\">Consent</a></td><td><a href=\"StructureDefinition-AdvanceDirective.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/AdvanceDirective</a></td><td></td><td class=\"text-center\">y</td><td class=\"text-center\"></td><td class=\"text-center\"></td><td>category</td><td/><td/><td/></tr><tr><td><a href=\"#Consent1-9\">Consent</a></td><td><a href=\"StructureDefinition-TreatmentDirective.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/TreatmentDirective</a></td><td></td><td class=\"text-center\">y</td><td class=\"text-center\"></td><td class=\"text-center\"></td><td>category</td><td/><td/><td/></tr><tr><td><a href=\"#Flag1-10\">Flag</a></td><td><a href=\"StructureDefinition-Flag.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Flag</a></td><td></td><td class=\"text-center\">y</td><td class=\"text-center\"></td><td class=\"text-center\"></td><td></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><a href=\"#Observation1-11\">Observation</a></td><td><a href=\"StructureDefinition-LaboratoryTestResult.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/LaboratoryTestResult</a></td><td></td><td class=\"text-center\">y</td><td class=\"text-center\"></td><td class=\"text-center\"></td><td></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><a href=\"#Specimen1-12\">Specimen</a></td><td><a href=\"StructureDefinition-Specimen.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Specimen</a></td><td>y</td><td class=\"text-center\"></td><td class=\"text-center\"></td><td class=\"text-center\"></td><td></td><td/><td/><td/></tr></tbody></table></div><hr/><div class=\"panel panel-default\"><div class=\"panel-heading\"><h4 id=\"Patient1-1\" class=\"panel-title\"><span style=\"float: right;\">Resource conformance: SHALL </span>Patient</h4></div><div class=\"panel-body\"><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Basissysteemprofiel</span><br/><a href=\"StructureDefinition-Patient.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Patient</a></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Profielconformance</span><br/><b>SHALL</b></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Referentiebeleid</span><br/></div></div><p/><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Interactie samenvatting</span><br/><ul><li><strong>SHALL</strong>ondersteunt <code>read</code>, <code>search-type</code>.</li></ul></div></div><p/><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-7\"><span class=\"lead\">Zoekparameters</span><table class=\"table table-condensed table-hover\"><thead><tr><th>Conformance</th><th>Parameter</th><th>Type</th><th>Documentatie</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>SHALL</b></td><td><a href=\"http://hl7.org/fhir/R3/patient.html#search\">identifier</a></td><td><code>token</code></td><td><div><p>The server <strong>SHALL</strong> support search based on BSN, system=http://fhir.nl/fhir/NamingSystem/bsn</p>\n</div></td></tr></tbody></table></div><div class=\"col-lg-5\">�</div></div></div></div></div><div class=\"panel panel-default\"><div class=\"panel-heading\"><h4 id=\"Condition1-2\" class=\"panel-title\"><span style=\"float: right;\">Resource conformance: SHALL </span>Condition</h4></div><div class=\"panel-body\"><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Basissysteemprofiel</span><br/><a href=\"StructureDefinition-Condition.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Condition</a></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Profielconformance</span><br/><b>SHALL</b></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Referentiebeleid</span><br/></div></div><p/><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Interactie samenvatting</span><br/><ul><li><strong>SHALL</strong>ondersteunt <code>search-type</code>.</li></ul></div></div><p/></div></div></div><div class=\"panel panel-default\"><div class=\"panel-heading\"><h4 id=\"DocumentReference1-3\" class=\"panel-title\"><span style=\"float: right;\">Resource conformance: SHALL </span>DocumentReference</h4></div><div class=\"panel-body\"><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Basissysteemprofiel</span><br/><a href=\"StructureDefinition-DocumentReference.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/DocumentReference</a></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Profielconformance</span><br/><b>SHALL</b></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Referentiebeleid</span><br/></div></div><p/><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Interactie samenvatting</span><br/><ul><li><strong>SHALL</strong>ondersteunt <code>search-type</code>.</li></ul></div></div><p/></div></div></div><div class=\"panel panel-default\"><div class=\"panel-heading\"><h4 id=\"Binary1-4\" class=\"panel-title\"><span style=\"float: right;\">Resource conformance: SHALL </span>Binary</h4></div><div class=\"panel-body\"><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Basissysteemprofiel</span><br/><a href=\"http://hl7.org/fhir/STU3/binary.html\">http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Binary</a></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Profielconformance</span><br/><b>SHALL</b></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Referentiebeleid</span><br/></div></div><p/><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Interactie samenvatting</span><br/><ul><li><strong>SHALL</strong>ondersteunt <code>read</code>.</li></ul></div></div><p/></div></div></div><div class=\"panel panel-default\"><div class=\"panel-heading\"><h4 id=\"Practitioner1-5\" class=\"panel-title\"><span style=\"float: right;\">Resource conformance: SHOULD </span>Practitioner</h4></div><div class=\"panel-body\"><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Basissysteemprofiel</span><br/><a href=\"StructureDefinition-Practitioner.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Practitioner</a></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Profielconformance</span><br/><b>SHALL</b></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Referentiebeleid</span><br/></div></div><p/><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Interactie samenvatting</span><br/><ul><li><strong>SHOULD</strong>ondersteunt <code>read</code>.</li></ul></div></div><p/></div></div></div><div class=\"panel panel-default\"><div class=\"panel-heading\"><h4 id=\"PractitionerRole1-6\" class=\"panel-title\"><span style=\"float: right;\">Resource conformance: SHOULD </span>PractitionerRole</h4></div><div class=\"panel-body\"><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Basissysteemprofiel</span><br/><a href=\"StructureDefinition-PractitionerRole.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/PractitionerRole</a></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Profielconformance</span><br/><b>SHALL</b></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Referentiebeleid</span><br/></div></div><p/><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Interactie samenvatting</span><br/><ul><li><strong>SHOULD</strong>ondersteunt <code>search-type</code>.</li></ul></div></div><p/></div></div></div><div class=\"panel panel-default\"><div class=\"panel-heading\"><h4 id=\"Procedure1-7\" class=\"panel-title\"><span style=\"float: right;\">Resource conformance: SHALL </span>Procedure</h4></div><div class=\"panel-body\"><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Basissysteemprofiel</span><br/><a href=\"StructureDefinition-Procedure.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Procedure</a></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Profielconformance</span><br/><b>SHALL</b></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Referentiebeleid</span><br/></div></div><p/><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Interactie samenvatting</span><br/><ul><li><strong>SHALL</strong>ondersteunt <code>search-type</code>.</li></ul></div></div><p/></div></div></div><div class=\"panel panel-default\"><div class=\"panel-heading\"><h4 id=\"Consent1-8\" class=\"panel-title\"><span style=\"float: right;\">Resource conformance: SHALL </span>Consent</h4></div><div class=\"panel-body\"><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Basissysteemprofiel</span><br/><a href=\"StructureDefinition-AdvanceDirective.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/AdvanceDirective</a></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Profielconformance</span><br/><b>SHALL</b></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Referentiebeleid</span><br/></div></div><p/><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Interactie samenvatting</span><br/><ul><li><strong>SHALL</strong>ondersteunt <code>search-type</code>.</li></ul></div></div><p/><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-7\"><span class=\"lead\">Zoekparameters</span><table class=\"table table-condensed table-hover\"><thead><tr><th>Conformance</th><th>Parameter</th><th>Type</th><th>Documentatie</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>SHALL</b></td><td><a href=\"http://hl7.org/fhir/R3/consent.html#search\">category</a></td><td><code>token</code></td><td><div/></td></tr></tbody></table></div><div class=\"col-lg-5\">�</div></div></div></div></div><div class=\"panel panel-default\"><div class=\"panel-heading\"><h4 id=\"Consent1-9\" class=\"panel-title\"><span style=\"float: right;\">Resource conformance: SHALL </span>Consent</h4></div><div class=\"panel-body\"><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Basissysteemprofiel</span><br/><a href=\"StructureDefinition-TreatmentDirective.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/TreatmentDirective</a></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Profielconformance</span><br/><b>SHALL</b></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Referentiebeleid</span><br/></div></div><p/><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Interactie samenvatting</span><br/><ul><li><strong>SHALL</strong>ondersteunt <code>search-type</code>.</li></ul></div></div><p/><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-7\"><span class=\"lead\">Zoekparameters</span><table class=\"table table-condensed table-hover\"><thead><tr><th>Conformance</th><th>Parameter</th><th>Type</th><th>Documentatie</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>SHALL</b></td><td><a href=\"http://hl7.org/fhir/R3/consent.html#search\">category</a></td><td><code>token</code></td><td><div/></td></tr></tbody></table></div><div class=\"col-lg-5\">�</div></div></div></div></div><div class=\"panel panel-default\"><div class=\"panel-heading\"><h4 id=\"Flag1-10\" class=\"panel-title\"><span style=\"float: right;\">Resource conformance: SHALL </span>Flag</h4></div><div class=\"panel-body\"><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Basissysteemprofiel</span><br/><a href=\"StructureDefinition-Flag.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Flag</a></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Profielconformance</span><br/><b>SHALL</b></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Referentiebeleid</span><br/></div></div><p/><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Interactie samenvatting</span><br/><ul><li><strong>SHALL</strong>ondersteunt <code>search-type</code>.</li></ul></div></div><p/></div></div></div><div class=\"panel panel-default\"><div class=\"panel-heading\"><h4 id=\"Observation1-11\" class=\"panel-title\"><span style=\"float: right;\">Resource conformance: SHALL </span>Observation</h4></div><div class=\"panel-body\"><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Basissysteemprofiel</span><br/><a href=\"StructureDefinition-LaboratoryTestResult.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/LaboratoryTestResult</a></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Profielconformance</span><br/><b>SHALL</b></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Referentiebeleid</span><br/></div></div><p/><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Interactie samenvatting</span><br/><ul><li><strong>SHALL</strong>ondersteunt <code>search-type</code>.</li></ul></div></div><p/></div></div></div><div class=\"panel panel-default\"><div class=\"panel-heading\"><h4 id=\"Specimen1-12\" class=\"panel-title\"><span style=\"float: right;\">Resource conformance: SHALL </span>Specimen</h4></div><div class=\"panel-body\"><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Basissysteemprofiel</span><br/><a href=\"StructureDefinition-Specimen.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Specimen</a></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Profielconformance</span><br/><b>SHALL</b></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Referentiebeleid</span><br/></div></div><p/><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Interactie samenvatting</span><br/><ul><li><strong>SHALL</strong>ondersteunt <code>read</code>.</li></ul></div></div><p/></div></div></div></div>"
  },
  "url" : "http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/CapabilityStatement/OntsluitenBronsysteem",
  "version" : "1.2.0",
  "name" : "OntsluitenBronsysteem",
  "title" : "Ontsluiten Bronsysteem",
  "status" : "active",
  "date" : "2023-09-04",
  "publisher" : "RIVO-NN HL7NL",
  "contact" : [
    {
      "name" : "RIVO-NN",
      "telecom" : [
        {
          "system" : "url",
          "value" : "https://rivo-noord.nl"
        }
      ]
    },
    {
      "name" : "HL7NL",
      "telecom" : [
        {
          "system" : "url",
          "value" : "https://hl7.nl"
        }
      ]
    }
  ],
  "description" : "Deze CapabilityStatement beschrijft de minimale requirements voor het Ontsluiten Bronsysteem Bouwblok.",
  "jurisdiction" : [
    {
      "coding" : [
        {
          "system" : "urn:iso:std:iso:3166",
          "code" : "NL"
        }
      ]
    }
  ],
  "copyright" : "CC0",
  "kind" : "requirements",
  "fhirVersion" : "3.0.2",
  "acceptUnknown" : "both",
  "format" : [
    "xml",
    "json"
  ],
  "profile" : [
    {
      "reference" : "http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-patient",
      "display" : "nl-core-patient"
    },
    {
      "reference" : "http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-organization",
      "display" : "nl-core-organization"
    },
    {
      "reference" : "http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-practitioner",
      "display" : "nl-core-practitioner"
    },
    {
      "reference" : "http://fhir.nl/fhir/StructureDefinition/nl-core-practitionerrole",
      "display" : "nl-core-practitionerrole"
    },
    {
      "reference" : "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-Problem",
      "display" : "zib-Probleem"
    },
    {
      "reference" : "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-Procedure",
      "display" : "zib-Verrichting"
    },
    {
      "reference" : "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-AdvanceDirective",
      "display" : "zib-AdvanceDirective"
    },
    {
      "reference" : "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-TreatmentDirective",
      "display" : "zib-TreatmentDirective"
    },
    {
      "reference" : "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-Alert",
      "display" : "zib-Alert"
    },
    {
      "reference" : "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-LaboratoryTestResult-Observation",
      "display" : "zib-LaboratoryTestResult-Observation"
    },
    {
      "reference" : "http://nictiz.nl/fhir/StructureDefinition/zib-LaboratoryTestResult-Specimen",
      "display" : "zib-LaboratoryTestResult-Specimen"
    }
  ],
  "rest" : [
    {
      "mode" : "server",
      "security" : {
        "service" : [
          {
            "coding" : [
              {
                "system" : "http://hl7.org/fhir/restful-security-service",
                "code" : "SMART-on-FHIR"
              }
            ],
            "text" : "OAuth2 using SMART-on-FHIR profile (see http://docs.smarthealthit.org)"
          }
        ]
      },
      "resource" : [
        {
          "extension" : [
            {
              "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
              "valueCode" : "SHALL"
            }
          ],
          "type" : "Patient",
          "profile" : {
            "reference" : "http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Patient"
          },
          "interaction" : [
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHALL"
                }
              ],
              "code" : "read"
            },
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHALL"
                }
              ],
              "code" : "search-type"
            }
          ],
          "searchParam" : [
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHALL"
                }
              ],
              "name" : "identifier",
              "definition" : "http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Patient-identifier",
              "type" : "token",
              "documentation" : "The server **SHALL** support search based on BSN, system=http://fhir.nl/fhir/NamingSystem/bsn"
            }
          ]
        },
        {
          "extension" : [
            {
              "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
              "valueCode" : "SHALL"
            }
          ],
          "type" : "Condition",
          "profile" : {
            "reference" : "http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Condition"
          },
          "interaction" : [
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHALL"
                }
              ],
              "code" : "search-type"
            }
          ]
        },
        {
          "extension" : [
            {
              "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
              "valueCode" : "SHALL"
            }
          ],
          "type" : "DocumentReference",
          "profile" : {
            "reference" : "http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/DocumentReference"
          },
          "interaction" : [
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHALL"
                }
              ],
              "code" : "search-type"
            }
          ]
        },
        {
          "extension" : [
            {
              "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
              "valueCode" : "SHALL"
            }
          ],
          "type" : "Binary",
          "profile" : {
            "reference" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/Binary"
          },
          "interaction" : [
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHALL"
                }
              ],
              "code" : "read"
            }
          ]
        },
        {
          "extension" : [
            {
              "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
              "valueCode" : "SHOULD"
            }
          ],
          "type" : "Practitioner",
          "profile" : {
            "reference" : "http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Practitioner"
          },
          "interaction" : [
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHOULD"
                }
              ],
              "code" : "read"
            }
          ]
        },
        {
          "extension" : [
            {
              "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
              "valueCode" : "SHOULD"
            }
          ],
          "type" : "PractitionerRole",
          "profile" : {
            "reference" : "http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/PractitionerRole"
          },
          "interaction" : [
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHOULD"
                }
              ],
              "code" : "search-type"
            }
          ]
        },
        {
          "extension" : [
            {
              "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
              "valueCode" : "SHALL"
            }
          ],
          "type" : "Procedure",
          "profile" : {
            "reference" : "http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Procedure"
          },
          "interaction" : [
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHALL"
                }
              ],
              "code" : "search-type"
            }
          ]
        },
        {
          "extension" : [
            {
              "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
              "valueCode" : "SHALL"
            }
          ],
          "type" : "Consent",
          "profile" : {
            "reference" : "http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/AdvanceDirective"
          },
          "interaction" : [
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHALL"
                }
              ],
              "code" : "search-type"
            }
          ],
          "searchParam" : [
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHALL"
                }
              ],
              "name" : "category",
              "definition" : "http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Consent-category",
              "type" : "token"
            }
          ]
        },
        {
          "extension" : [
            {
              "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
              "valueCode" : "SHALL"
            }
          ],
          "type" : "Consent",
          "profile" : {
            "reference" : "http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/TreatmentDirective"
          },
          "interaction" : [
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHALL"
                }
              ],
              "code" : "search-type"
            }
          ],
          "searchParam" : [
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHALL"
                }
              ],
              "name" : "category",
              "definition" : "http://hl7.org/fhir/SearchParameter/Consent-category",
              "type" : "token"
            }
          ]
        },
        {
          "extension" : [
            {
              "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
              "valueCode" : "SHALL"
            }
          ],
          "type" : "Flag",
          "profile" : {
            "reference" : "http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Flag"
          },
          "interaction" : [
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHALL"
                }
              ],
              "code" : "search-type"
            }
          ]
        },
        {
          "extension" : [
            {
              "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
              "valueCode" : "SHALL"
            }
          ],
          "type" : "Observation",
          "profile" : {
            "reference" : "http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/LaboratoryTestResult"
          },
          "interaction" : [
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHALL"
                }
              ],
              "code" : "search-type"
            }
          ]
        },
        {
          "extension" : [
            {
              "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
              "valueCode" : "SHALL"
            }
          ],
          "type" : "Specimen",
          "profile" : {
            "reference" : "http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Specimen"
          },
          "interaction" : [
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHALL"
                }
              ],
              "code" : "read"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

XIG built as of ??metadata-date??. Found ??metadata-resources?? resources in ??metadata-packages?? packages.