FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |  FHIR Version n/a  User: [n/a]

Resource CapabilityStatement/FHIR Server from package hl7.fhir.nl.zorgviewer#current (62 ms)

Package hl7.fhir.nl.zorgviewer
Type CapabilityStatement
Id Id
FHIR Version R3
Source http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/https://build.fhir.org/ig/RIVO-Noord/zorgviewer-ig/CapabilityStatement-Adressering.html
Url http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/CapabilityStatement/Adressering
Version 1.2.0
Status active
Date 2023-12-12
Name Adressering
Title Adressering
Experimental False
Realm nl
Authority hl7
Description Deze CapabilityStatement beschrijft de minimale requirements voor het Adressering Bouwblok.
Copyright CC0
Kind requirements

Resources that use this resource

No resources found


Resources that this resource uses

StructureDefinition
Endpoint Endpoint
Organization Organization


Narrative

Note: links and images are rebased to the (stated) source

Gegenereerde narrative: CapabilityStatement Adressering

Adressering

 • Implementatiegids versie: 1.2.0
 • FHIR versie: 3.0.2
 • Ondersteunde formaten: xml, json
 • Ondersteunde patchformaten:
 • Gepubliceerd: 2023-12-12
 • Gepubliceerd door: RIVO-NN HL7NL

Noot aan implementers: FHIR Capabilities

Elke FHIR functie is 'toegestaan' door het systeem tenzij epxliciet gemarkeerd als 'MOET NIET'. Er zijn mogelijk een paar dingen gemarkeerd als MAG in de implementatiegids om hun mogelijke relevantie voor de usecase te benadrukken.

FHIR RESTful Capabilities

Mode: server

Samenvatting van systeem-brede interacties

Capabilities op Resource/Profiel

Samenvatting

De samenvattingtabel bevat de resources die deel van deze configuratie zijn en voor iedere resource in de tabel:

 • De relevante profielen (indien aanwezig)
 • De interacties ondersteund bij iedere resource (Read, Search, Update, and Create, are always shown, while VRead, Patch, Delete, History on Instance, or History on Ttype is alleen aanwezig als temninste één van de resources deze ondersteunt.
 • De verplichte, aanbevolen en bepaalde optionele parameters (indien aanwezig).
 • De gekoppelde resources actief voor _include
 • De andere resources actief voor _revinclude
 • De operations op de resource (indien aanwezig)

Resource conformance: SHALL Endpoint

Profielconformance
SHALL
Referentiebeleid

Interactie samenvatting
 • SHALLondersteunt search-type.

Resource conformance: SHALL Organization

Profielconformance
SHALL
Referentiebeleid

Interactie samenvatting
 • SHALLondersteunt search-type.


Source

{
  "resourceType" : "CapabilityStatement",
  "id" : "Adressering",
  "text" : {
    "status" : "extensions",
    "div" : "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p class=\"res-header-id\"><b>Gegenereerde narrative: CapabilityStatement Adressering</b></p><a name=\"Adressering\"> </a><a name=\"hcAdressering\"> </a><a name=\"Adressering-nl-NL\"> </a><h2 id=\"title\">Adressering</h2><ul><li>Implementatiegids versie: 1.2.0 </li><li>FHIR versie: 3.0.2 </li><li>Ondersteunde formaten: <code>xml</code>, <code>json</code></li><li>Ondersteunde patchformaten: </li><li>Gepubliceerd: 2023-12-12 </li><li>Gepubliceerd door: RIVO-NN HL7NL </li></ul><blockquote class=\"impl-note\"><p><strong>Noot aan implementers: FHIR Capabilities</strong></p><p>Elke FHIR functie is 'toegestaan' door het systeem tenzij epxliciet gemarkeerd als 'MOET NIET'. Er zijn mogelijk een paar dingen gemarkeerd als MAG in de implementatiegids om hun mogelijke relevantie voor de usecase te benadrukken.</p></blockquote><h2 id=\"rest\">FHIR RESTful Capabilities</h2><div class=\"panel panel-default\"><div class=\"panel-heading\"><h3 id=\"mode1\" class=\"panel-title\">Mode: <code>server</code></h3></div><div class=\"panel-body\"><div class=\"lead\"><em>Samenvatting van systeem-brede interacties</em></div></div></div><h3 id=\"resourcesCap1\">Capabilities op Resource/Profiel</h3><h4 id=\"resourcesSummary1\">Samenvatting</h4><p>De samenvattingtabel bevat de resources die deel van deze configuratie zijn en voor iedere resource in de tabel:</p><ul><li>De relevante profielen (indien aanwezig)</li><li>De interacties ondersteund bij iedere resource (<b><span class=\"bg-info\">R</span></b>ead, <b><span class=\"bg-info\">S</span></b>earch, <b><span class=\"bg-info\">U</span></b>pdate, and <b><span class=\"bg-info\">C</span></b>reate, are always shown, while <b><span class=\"bg-info\">VR</span></b>ead, <b><span class=\"bg-info\">P</span></b>atch, <b><span class=\"bg-info\">D</span></b>elete, <b><span class=\"bg-info\">H</span></b>istory on <b><span class=\"bg-info\">I</span></b>nstance, or <b><span class=\"bg-info\">H</span></b>istory on <b><span class=\"bg-info\">T</span></b>type is alleen aanwezig als temninste één van de resources deze ondersteunt.</li><li><span>De verplichte, aanbevolen en bepaalde optionele parameters (indien aanwezig). </span></li><li>De gekoppelde resources actief voor <code>_include</code></li><li>De andere resources actief voor <code>_revinclude</code></li><li>De operations op de resource (indien aanwezig)</li></ul><div class=\"table-responsive\"><table class=\"table table-condensed table-hover\"><thead><tr><th><b>Resource type</b></th><th><b>Profiel</b></th><th class=\"text-center\"><b title=\"GET een resource (read interactie)\">R</b></th><th class=\"text-center\"><b title=\"GET set resources van het type (zoek interactie)\">S</b></th><th class=\"text-center\"><b title=\"PUT een nieuwe resource versie (update interactie)\">U</b></th><th class=\"text-center\"><b title=\"POST een nieuwe resource (maak interactie)\">C</b></th><th><b title=\"Verplichte en aanbevolen zoekparameters\">Zoekacties</b></th><th><code><b>_include</b></code></th><th><code><b>_revinclude</b></code></th><th><b>Operations</b></th></tr></thead><tbody><tr><td><a href=\"#Endpoint1-1\">Endpoint</a></td><td><a href=\"StructureDefinition-Endpoint.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Endpoint</a></td><td></td><td class=\"text-center\">y</td><td class=\"text-center\"></td><td class=\"text-center\"></td><td></td><td/><td/><td/></tr><tr><td><a href=\"#Organization1-2\">Organization</a></td><td><a href=\"StructureDefinition-Organization.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Organization</a></td><td></td><td class=\"text-center\">y</td><td class=\"text-center\"></td><td class=\"text-center\"></td><td></td><td/><td/><td/></tr></tbody></table></div><hr/><div class=\"panel panel-default\"><div class=\"panel-heading\"><h4 id=\"Endpoint1-1\" class=\"panel-title\"><span style=\"float: right;\">Resource conformance: SHALL </span>Endpoint</h4></div><div class=\"panel-body\"><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Basissysteemprofiel</span><br/><a href=\"StructureDefinition-Endpoint.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Endpoint</a></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Profielconformance</span><br/><b>SHALL</b></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Referentiebeleid</span><br/></div></div><p/><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Interactie samenvatting</span><br/><ul><li><strong>SHALL</strong>ondersteunt <code>search-type</code>.</li></ul></div></div><p/></div></div></div><div class=\"panel panel-default\"><div class=\"panel-heading\"><h4 id=\"Organization1-2\" class=\"panel-title\"><span style=\"float: right;\">Resource conformance: SHALL </span>Organization</h4></div><div class=\"panel-body\"><div class=\"container\"><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Basissysteemprofiel</span><br/><a href=\"StructureDefinition-Organization.html\">http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Organization</a></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Profielconformance</span><br/><b>SHALL</b></div><div class=\"col-lg-3\"><span class=\"lead\">Referentiebeleid</span><br/></div></div><p/><div class=\"row\"><div class=\"col-lg-6\"><span class=\"lead\">Interactie samenvatting</span><br/><ul><li><strong>SHALL</strong>ondersteunt <code>search-type</code>.</li></ul></div></div><p/></div></div></div></div>"
  },
  "url" : "http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/CapabilityStatement/Adressering",
  "version" : "1.2.0",
  "name" : "Adressering",
  "title" : "Adressering",
  "status" : "active",
  "date" : "2023-12-12",
  "publisher" : "RIVO-NN HL7NL",
  "contact" : [
    {
      "name" : "RIVO-NN",
      "telecom" : [
        {
          "system" : "url",
          "value" : "https://rivo-noord.nl"
        }
      ]
    },
    {
      "name" : "HL7NL",
      "telecom" : [
        {
          "system" : "url",
          "value" : "https://hl7.nl"
        }
      ]
    }
  ],
  "description" : "Deze CapabilityStatement beschrijft de minimale requirements voor het Adressering Bouwblok.",
  "jurisdiction" : [
    {
      "coding" : [
        {
          "system" : "urn:iso:std:iso:3166",
          "code" : "NL"
        }
      ]
    }
  ],
  "copyright" : "CC0",
  "kind" : "requirements",
  "fhirVersion" : "3.0.2",
  "acceptUnknown" : "both",
  "format" : [
    "xml",
    "json"
  ],
  "profile" : [
    {
      "reference" : "http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Endpoint",
      "display" : "Endpoint"
    },
    {
      "reference" : "http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Organization",
      "display" : "Organization"
    }
  ],
  "rest" : [
    {
      "mode" : "server",
      "resource" : [
        {
          "extension" : [
            {
              "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
              "valueCode" : "SHALL"
            }
          ],
          "type" : "Endpoint",
          "profile" : {
            "reference" : "http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Endpoint"
          },
          "interaction" : [
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHALL"
                }
              ],
              "code" : "search-type"
            }
          ]
        },
        {
          "extension" : [
            {
              "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
              "valueCode" : "SHALL"
            }
          ],
          "type" : "Organization",
          "profile" : {
            "reference" : "http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/StructureDefinition/Organization"
          },
          "interaction" : [
            {
              "extension" : [
                {
                  "url" : "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/capabilitystatement-expectation",
                  "valueCode" : "SHALL"
                }
              ],
              "code" : "search-type"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

XIG built as of ??metadata-date??. Found ??metadata-resources?? resources in ??metadata-packages?? packages.